top of page

דמי בידוד ל- "עצמאיים"


המוגדרים כ-"עצמאיים" (כולל אדם שרשום כ-"עצמאי שאינו עונה להגדרה") במוסד לביטוח לאומי, בקרוב עשויים להיות זכאים לתשלום עבור ימי הבידוד שהם שהו, מהמוסד לביטוח לאומי.


בימים אלו המוסד לביטוח לאומי עובד על פיתוח טופס מקוון לצורך הגשת הבקשה לתשלום דמי בידוד לעצמאיים- ניתן להגיש את הבקשה תוך 180 יום ממועד סיום הבידוד.


המקרים המזכים בתשלום ימי בידוד:

1. אדם ששהה בבידוד בעקבות חשיפה לחולה מאומת או טיפול בבן משפחה חסר ישע.

2. אדם ששהה בבידוד בעקבות חובת שהייה בבידוד של ילדו (גם במקרה שאותו אדם מחוסן נגד נגיף הקורונה או מחלים מקורונה)- כאשר הזכאות היא עבור ילדו עד גיל 16, או במידה ומדובר בילד מעל גיל 16 אשר זקוק לסיוע אישי בשל מוגבלות.

3. אדם שחזר מנסיעת עבודה בחו"ל ונאלץ להיכנס לבידוד.

4. אדם ששהה בבידוד בעקבות הידבקות בנגיף הקורונה- כאשר הזכאות היא רק עבור התקופה מה- 21.12.2021 ועד ל- 31.01.2022.


המקרים שאינם מזכים בתשלום ימי בידוד:

1. אדם אשר המשיך לעבוד כשכיר גם בזמן תקופת הבידוד.

2. אדם אשר שהה בבידוד בעקבות חזרה מחו"ל לצורך נסיעה פרטית.

3. אדם ששהה בבידוד ובמהלך השהייה הפך לחולה מאומת- במקרה כזה אותו אדם יהיה זכאי לתשלום ימי הבידוד עד אותו היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת.

תנאי הזכאות (מי יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד):

1. אדם שעובד בעסקו לפחות 20 שעות בשבוע, בממוצע

או

אדם שהכנסות החודשית הממוצעת היא 5,276 ₪ ומעלה

או

אדם שעובד בעסקו לפחות 12 שעות בשבוע, בממוצע, והכנסתו החודשית הממוצעת היא 1,583 ₪ ומעלה.

2. אדם שמוגדר בביטוח לאומי כ-"עצמאי שאינו עונה להגדרה".

3. אדם עצמאי שמוגדר בביטוח לאומי כ-"עצמאי שאינו עונה להגדרה" ועובד גם כשכיר- במקרה כזה, המעסיק שלו כשכיר יקבל את תשלום ימי הבידוד וישלם אותם לעובד (כמו במקרה של תגמולי מילואים), אך הוא לא יהיה זכאי לתשלום בגין ימי הבידוד בגין עבודתו כעצמאי.


התקופה המזכה בתשלום ימי בידוד:

1. שהייה בבידוד בין התאריכים 01.07.2021 ועד לתאריך 20.12.2021- הזכאות היא למקסימום 3 ימי בידוד, עבור כל תקופת בידוד בנפרד.

2. שהייה בבידוד בין התאריכים 21.12.2021 ועד לתאריך 31.03.2022- הזכאות היא למקסימום 4 ימי בידוד, עבור כל תקופת בידוד בנפרד.


נקודה חשובה:

כל תקופת בידוד מחייבת את אישור משרד הבריאות, ללא אישור של משרד הבריאות לא תהיה זכאי

לתשלום ימי בידוד.


סכום דמי הבידוד בגין כל יום, בהתאם להגדרה בביטוח לאומי:

סוג העובד העצמאי (ההגדרה בביטוח לאומי)

סכום דמי הבידוד ליום

אדם המוגדר כ-"עצמאי" והוא מחוסן או מחלים או מנוע מלקבל חיסון

570 ש"ח

אדם המוגדר כ-"עצמאי" והוא לא מחוסן או לא מחלים

427.50 ש"ח

אדם המוגדר כ-"עצמאי שאינו עונה להגדרה" והוא מחוסן או מחלים או מנוע מלקבל חיסון

285 ש"ח

אדם המוגדר כ-"עצמאי שאינו עונה להגדרה" והוא לא מחוסן או לא מחלים

214 ש"ח

בימים אלו המוסד לביטוח לאומי פועל להקמת המערכת המיועדת לתשלום דמי הבידוד לעצמאי,

הדיווח יתבצע בקישור הבא:


נמשיך לעדכן אתכם כאשר המערכת תעלה.
226 צפיות

Comments


bottom of page