top of page

הנחיות מנהלת קורונה- הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות (הנחיות מפורטות...)

התקנות ייכנסו לתוקף ביום שישי, 18.9.2020 , בשעה 14:00

היום, 17.9.2020 , פורסמו ברשומות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

הוראת שעה הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות התש"ף 2020- להלן: "התקנות"

התקנות הותקנו על ידי הממשלה מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה

החדש הוראת שעה, התש"ף 2020.


מסמך זה מפרט את עיקרי ההוראות שנקבעו.


לכל ההנחיות והעבירות

הנחיות קורונה 18.09.2020
.pdf
Download PDF • 530KB


138 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page