top of page

השכירים מתעוררים.. כ-80% מהשכירים במשק זכאים להחזר כספי ממס הכנסה.מספר עובדות:

1. כ-80% מהשכירים במשק זכאים להחזר כספי ממס הכנסה.

2. לקוחות משרדינו נהנו מהחזר כספי ממוצע של כ- 5,500 ש"ח.

3. חלק מתנאי הזכאות להחזר הינם: שינויים בהכנסה, תקופת אבטלה, מכירת דירת מגורים, תוספת ילדים במשפחה, סיום תואר אקדמי, תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי, ועוד......
23 צפיות

Comments


bottom of page