top of page

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור החודשים ספטמבר - אוקטובר 2020

עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה לפחות ב- 25% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019, יכולים להגיש החל מהיום (יום ב') תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות, זאת במסגרת תוכנית רשת ביטחון כלכלית. סכומי המענק לעומדים בתנאים, הם עד 500,000 ₪.


תביעות למענק יכולות להגיש:

1. חברות ושותפויות שעומדות בתנאים שנקבעו ושמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 נע בין 18 אלף ₪ ל- 400 מיליון ₪,

2. עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 נע בין 300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪, והייתה להם ירידה בעקבות נגיף הקורונה, במחזור העסקאות בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 בהשוואה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2019, בשיעור של 25% ומעלה.

3. חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 שמחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 ₪ וכן מחזור העסקאות בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020- סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 ₪ לתקופת זכאות.
137 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ความคิดเห็น


bottom of page