top of page

מענק נוסף ברשת הביטחון הכלכלית מענק לעסקים חדשים שנפתחו בחודשים ינואר-פברואר 2020


כחלק מיישום חוק תוכנית הסיוע הכלכלי (נגיף הקורונה החדש) עצמאים שפתחו עסק חדש בחודשים ינואר פברואר 2020, (שפתחו תיקים במע"מ עד לתאריך ה- 29.02.2020) קיבלו הודעה המודיע להם על האפשרות להגיש בקשות למענק עבור החודשים מאי-יוני 2020 (שתתאפשר עד לתאריך ה-16.11.2020).


עצמאיים שפתחו עסקים חדשים, יוכלו להגיש בקשה לקבלת מענק בסכומים הבאים:


עוסק פטור זכאי ל- 3,000 ₪

עוסק מורשה זכאי ל-4,000 ₪


הגשת הבקשה:


1) עצמאים יהיו זכאים למענק זה כאשר-

א) מחזור העסקאות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2020 עולה על סך של 1,500 ₪,

ב) שמחזור העסקאות שלהם בתקופה מאי-יוני 2020 נמוך ממחזור העסקאות בחודשים

ינואר-פברואר 2020.

עצמאים אלו יגישו את הבקשה למענק במסגרת המערכת של: מענק הוצאות לעסק קטן


2) חברות בע"מ, שותפים בשותפות, או שותפים באיחוד עוסקים-

שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יוכלו להגיש את הבקשה למענק של 4,000 ₪ במסגרת

154 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

留言


bottom of page