top of page

עידכונט דצמבר 2019-עיתון המידע מאת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ


החודש בעידכונט:

1. הטבות מס לעצמאים- הטבת מס או קנס? מהו סכום ההפקדה לטובת קרן ההשתלמות? מהו סכום ההפקדה לטובת פנסיית חובה לעצמאים על מנת להימנע מהקנס?

ריכזנו את המידע בכל הקשור לחובות וזכויות הפנסיוניות לעצמאים.

2. הפקדה לקופת גמל להשקעה- חשפנו בפניכם את המכשיר הגמיש ביותר לחיסכון בישראל, לצורך החלטה מהירה וזאת מאחר והחיסרון היחידי של קופת הגמל להשקעה הוא שניתן להפקיד בכל שנת מס סכום מקסימלי של כ- 70,000 ש"ח.

3. החזרי מס לשכירים- דיברנו לא מעט על הכספים שממתינים במשרד האוצר ושייכים לאותם השכירים במשק אשר שילמו מס ביתר, כאשר עפ"י הערכת משרד האוצר המס המגיע לשכירים עומד על כ- 8.5 מיליארד שקלים.

חשוב להדגיש שב-31.12.2019 ציבור השכירים בישראל "יפסיד" את הזכות שניתנת לו לקבל החזר מס עבור שנת 2013, זאת מאחר וניתן להגיש בקשה להחזרי מס רק בעד ה-6 שנים האחרונות.......חייבים להיזדרז ולהגיש את הבקשה בעבור שנת המס 2013 !!!


למעבר לעידכונט דצמבר 2019 ליחצו כאן48 צפיות

コメント


bottom of page