top of page

עידכונט נובמבר 2019-עיתון המידע מאת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ


החודש בעידכונט:


1. עצמאים- איך תדאגו לפנסיה וגם תהנו מהטבות המס: שוב אנחנו מגיעים לסוף השנה, והעניין הפנסיוני עולה על הפרק ומחייב בחינה האם ניתן לבצע הפקדות נוספות לפני סוף שנת המס, החיסכון הפנסיוני (עבור השכירים והעצמאיים כאחד ) מהווה נדבך חשוב בעתיד הכלכלי של אזרחי מדינת ישראל, הקפדה על הפקדה שוטפת בהתאם לגובה השכר שלכם, יבטיח תשלום קצבה ראויה לכל החיים בגיל פרישה.


2. שכירים- קבלו את כל הטיפם להגדלת החיסכון לגיל פרישה וגם תהנו מהטבות המס: מרבית השכירים יגיעו עם פנסיות נמוכות מאוד ביחס לשכר שלהם, ממה זה נובע? והכי חשוב מה ניתן לעשות כדי לשנות את המצב?


3. יפוי כח "מתמשך"- מה זה יפוי כח מתמשך? ומדוע כל אזרח חייב לחתום עליו: סמך זה נועד לאפשר לכל אדם לבחור מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות באופן עצמאי, כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו כתוצאה ממחלה או תאונה.

מעבר לעידכונט אוגוסט, ליחצו כאן22 צפיות

Comments


bottom of page