45 חודשי מאסר וקנס של רבע מיליון ₪ הוטלו על מנהל חברות דלק שהורשע ביותר מ-100 עבירות של הפצה וניכוי5 צפיות