top of page

הנהלת חשבונות לעצמאים וחברות

דוחות כספיים
תכנוני מס

א.פרץ ניהול וחשבונאות מעניקה שירותי הנהלת חשבונות לעצמאים וחברות, תכנון פנסיוני, ייעוץ מס ועיבודי שכר (חשבות). תוך שמירה על כללי תקנות ניהול ספרים הקבועים בפקודת מס הכנסה וחוזרי המפקח על הביטוח. 
שירותי החשבונאות ניתנים לכל סוגי העסקים – עוסק פטור, עוסק מורשה, שותפות וחברה בע"מ. וכוללים קליטה ועיבוד מסמכי הנהלת החשבונות, דיווחים שוטפים ושנתיים לרשויות המס – מס הכנסה, מע"מ  וביטוח לאומי. הפקת אישורי מס – ניהול ספרים וניכוי מס במקור. חשבות שכר – הפקת תלושי שכר והכוונה בניהול התחום הפנסיוני לבעלי ועובדי העסק.


תחומי ההתמחות המקיפים של המשרד – מאפשרים למומחים שלנו מבט כולל מפן המיסוי, הפן הסוציאלי והפן הפנסיוני ובכך עוזרים למצות את כלל ההטבות והתקנות לטובת הלקוח ובפעול מקטינים את חבויות המס הכוללות ומאפשרים תכנון תזרים ההוצאות והכנסות בצורה מיטבית. כל אחד מהתחומים נבחן ונבדק בפני עצמו וכחלק מסך כל ההתנהלות העסקית. בכל אחד מהתחומים מתבצעות אנליזות תקופתיות המסתכמות  בתיק המלצות ללקוח  להגדיל את נפח הפעילות, לצמצם את ההוצאות, ובסופו של תהליך – להגדיל את רווחיות העסק. בסוף כל שנת מס מועבר ללקוח תיק הנהלת חשבונות הכולל את כל מסמכי החשבונאות - חשבוניות ההכנסה וההוצאה שהועברו למשרד במהלך השנה , מלווים בדו"ח סיכום חודשי ודו"ח המלצות.

דוחות כספיים

על פי חוק חייב כל עצמאי או חברה בהגשת דוחות שנתיים מסכמים לרשויות המס במדינה. בין דוחות אלו ניתן למצוא דו"ח על הכנסות והוצאות בארץ ובחו"ל, הצהרות הון המפרטות את כלל הנכסים וההתחייבויות של העסק ובעליו, דיווחי משכורות שנתיים ודוח תשלומי ספקים שנתי. המשרד מפיק ומגיש את הדוחות המוזכרים לעיל ודוחות נוספים ומייצג את לקוחותיו מול כלל רשויות המס באופן שוטף להבטחת ניהול תקין של העסק עבור יחידים ועצמאים. המשרד משתמש במערכות מתקדמות ורשמיות של רשויות המס כך שחלק ניכר מהנתונים המועברים בין המשרד ורשויות המס נעשה בזמן אמת ובאבטחה מקסימלית, ביניהם שידור דוח מע"מ מקוון, החזר מס בלו, מקדמות מס הכנסה, דיווח עוסק פטור ועוד. 

תכנוני מס

תדירות הגשת הדוחות לרשויות המס אינה שוטפת ויכולה להיות שנתית או דו חודשית, אך התנהלות שכזו ללא בקרה ותכנון של מומחי מס, עשויה להוביל לתשלומי מס מיותרים ומתן תמונה כוזבת על הרווח האמיתי של הפעילות העסקית. בכדי למנוע מצב שכזה יש לבצע בקרה ותכנון של המיסים באופן שוטף מול כל אחד מהגופים המוסדיים – מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. 
א. פרץ מתמחה בתכנון מס לכלל סוגי העסקים ומבצעת בקרה על מסמכי ההוצאות וההכנסות בתדירות חודשית להבטחת מקסום הטבות המס ומעקב על כלל חבויות המס של העסק למניעת גירעון מס לעסק בסוף השנה.
תכנון המס המקיף במשרד א.פרץ ניהול וחשבונאות נותן ערך מוסף בייעוץ ללקוח בהתנהלות מול ספקים, ניהול מלאי מול ייבוא, אופי העסקת עובדים – שכירים או קבלני משנה, רכישת מוצר אל מול ייצור עצמי, וחלוקת דיבידנדים.

דיני עבודה ושכר

העסקת עובדים שכירים מצריכה מעקב, עיבוד וחישובי שכר שוטפים. מעבר לתשלום הישיר לעובד יש להתחשב במרכיבים הסוציאליים ותשלומי החובה החלים על המעביד על פי חוק, דבר המצריך הבנה ובקיאות בדיני שכר ועבודה וניסיון בהתנהלות מול העובד ושלל הגופים המוסדיים.

המשרד מטפל בכל ההיבטים הקשורים בחישובי השכר תוך קיום כל ההתחייבויות הנלוות לכך. כחלק מהשירות מבוצע עיבוד שכר שוטף לכלל העובדים בבית העסק, בהתאם לחוזה ההעסקה ולשעות הנוכחות של העובד ובכפוף לדיני שכר ועבודה. המשרד מנהל ומתכנן את כלל התנאים סוציאליים של העובדים ובכללם צבירת ימי חופשה ומחלה, דמי הבראה, חישוב פיצויי פיטורין, הפרשות לקרן הפנסיה, לביטוח המנהלים ולקרן ההשתלמות. בסיום עיבוד החלקים הראשונים, מבוצע דיווח מקוון  לרשויות המס – מס הכנסה ניכויים (טופס 102, מס בריאות וביטוח לאומי.


נוסף על שירותי השכר השוטפים מתמחה המשרד בשירותי ייעוץ והכוונה בעת גיוס עובד חדש  -  ניסוח הסכם עבודה (חוזה העסקה), קביעת גובה השכר, תכנון הפרשות סוציאליות והקמת עובד (טופס 101). במקרים בהם חו"ח מתגלעים חילוקי דעות בין העובד המעביד מספק המשרד חוות דעת משפטית בכפוף לחוקי העבודה וההשתכרות במדינת ישראל.

דיני עבודה ושכר

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו לקבלת עדכונים על העולם הפיננסי

bottom of page