top of page

אמנת שירות

 1. משרד א. פרץ ניהול וחשבונאות מתחייב לפעול בהגינות ובכבוד כלפי לקוחותיו תוך שמירה על חסיונם ופרטיותם.

 2. משרדינו יפעל למענה מתאים לצרכיי הלקוח בתוך זמן סביר ולכל היותר בתוך פרק זמן של שבעה ימי עסקים, ממועד בקשת הלקוח לתיאום פגישה אישית והכול בהתאם לנסיבות העניין.

 3.  משרדינו יפעל לתקשורת יעילה וזמינה עם הלקוח ונספק לו מענה ראשוני לפניותיו בתוך פרק זמן של שני ימי עסקים, תוך מתן תשובות ברורות ומנומקות והכול בכפוף לרלבנטיות ולקבלת המידע מהגופים המוסדיים ו/או חברות הביטוח.

 4. משרדינו מתחייב להעניק מענה ענייני ובתוך פרק זמן סביר לקבלה ולהעברה של מסמכים ואישורים וכן להעברת בקשות לגופים המוסדיים ו/או לחברות הביטוח לביצוע פעולות הקשורות למתן השירותים באמצעותנו.

 5. משרדינו יפעל למסור ללקוח כל מסמך אשר נדרש על ידו ואשר נמצא ברשותנו בתוך פרק זמן של שבעה ימי עסקים ממועד הבקשה, גם במקרים בהם יחדל מלהיות לקוח של משרדינו והכול בכפוף לנסיבות ולזמינות המידע המסופק לנו ע"י הגופים המוסדיים ו/או חברות הביטוח.

 6. אנו מאשרים כי הננו פועלים כדין ומחזיקים ברישיונות ו/או האישורים הנדרשים לצורך מתן השירות במשרדינו.

 7. משרדינו מאשר כי הצוות משתתף באופן קבוע בהכשרות והשתלמויות מקצועיות וכי עומדים לרשותנו כלים ומערכות טכנולוגיות מתקדמים.

 8. השירותים הניתנים ללקוח במשרדינו:

  1. ייעוץ וליווי עסקי- השירות המיועד לעסק חדש, עסק קיים, ולהרחבת פעילות עסקית,

  2. הנהלת חשבונות חד-צידית וכפולה- השירות מיועד לעוסק פטור, עוסק מורשה, ולחברה בע"מ.

  3. החזרי מס- בדיקה והגשת דוחות החזרי מס לשכירים,

  4. ביטוח פנסיוני- קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, ביטוחי בריאות וסיעוד-השירות מיועד לכלל המשק,

  5. מציאת כספים אבודים- בדיקה וטיפול בכספים אבודים, השירות מיועד לכלל המשק,

 9. השירות הניתן במשרדינו הינו בימים א'-ה' בין השעות 08:00 בבוקר ועד 17:00 אחה"צ.

 10. משרדינו עומד לרשות לקוחותינו באמצעות מגוון ערוצים ופועלים כל העת לשיפור אמצעי התקשורת עמנו.

 11. משרדינו מאפשר ללקוחותינו לקבל שירות במקום אחד ובמגוון ערוצים:

  1. מענה טלפוני: 077-4140451 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00,

  2. באמצעות פקס: 077-4140452 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00,

  3. באמצעות אימייל: info@perets.tax ,

  4. קבלת קהל בכתובת: רח' עזרא 4, קומה ג', רחובות, בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00,

  5. פניות "צור קשר" באתר האינטרנט של המשרד.

בכבוד רב

הנהלת וצוות א. פרץ ניהול וחשבונאות

bottom of page