top of page

מציאת כספים אבודים

רובנו נחשפנו לתשדירים הממשלתיים המפרסמים את "הר הכסף", אתר ממשלתי המראה לנו האם ברשותנו קופות פנסיוניות לא פעילות. החיסרון העיקרי באתר הוא העובדה שפרט לנתון זה אין ביכולתנו לדעת כמה כסף נצבר בקופות אלו והאם הן נזילות. בצמוד לכך ידוע כי חלק ניכר מהציבור מחזיק בכיסויים כפולים, לדוגמה  תכנית פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות.

מעבר בין עבודות, שינוי מצב משפחתי והחלפת סוכן ביטוח הן חלק מהסיבות לפתיחת קופה חדשה. פעולה זו  מעבירה את הקופה הקודמת לסטטוס לא פעיל באופן אוטומטי. בסטטוס זה לא מתבצעת הפקדה חודשית לקופה אך עדיין נמצאים בה כספים שחלקם המכריע או כולו ניתן למשיכה מיידית ללא חבות במס, רובנו מכירים את הקופות האלו בכינוי "כספים אבודים".

ההפסד המיידי הוא אובדן תשואה כתוצאה מהשארת הכספים בקופות הקיימות בהן סביר כי דמי הניהול גבוהים והתשואות נמוכות. ההפסד המשני הוא כמובן אי שימוש בכסף ולקיחת הלוואות או יצירת חסכונות חדשים ללא צורך.


תהליך מציאת וניהול כספים אבודים הוא פרטני ומצריך התייחסות וטיפל מותאמים אישית לנתוני הלקוח ולהיסטוריה הפנסיונית שלו. לכן מומלץ לבצע את החיפוש וניהול הכספים שנמצאו בלווי בעל מקצוע מוסמך ותוך השוואה מקיפה של נתוני הקופות. המדדים העיקריים לניתוח יעילות הקופות הם:  אחוזי הריבית על רווחים, דמי ניהול וביצועי הקופות בשנים האחרונות. לנתונים אלו יש להוסיף ניתוחי עלות תועלת לכל אחת מהאפשרויות העומדות לפנינו כבעלי כספים אבודים. משיכת הכספים, העברת הכספים לקופות פעילות שברשותנו או השארת הכספים באותן הקופות ומעקב אחרי התשואות.


שילוב ייחודי של אנשי מקצוע מוסמכים ומנוסים, תנאים מועדפים מכל חברות הביטוח ומערכות מידע חדשניות נותן למשרד א. פרץ ניהול וחשבונאות יתרון בכל הנוגע למציאה וטיפול בכספים האבודים שברשותכם. בתהליך קצר ויעיל, נמצא את כל הכספים ננתח את איכות האפיקים בהם הם מושקעים ונפיק המלצות שניישם יחד אתכם.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו לקבלת עדכונים על העולם הפיננסי

bottom of page