top of page

איך מחושב מס הכנסה

מס הכנסה לשכיר מחושב ע"י המעסיק חודש בחודשו ביחס לגובה ההכנסות השנתיות של אותו השכיר במקום העבודה ללא התייחסות למשתנים אחרים כגון שינויים בנתוניו האישיים של השכיר, עבודה נוספת, תרומות, תשלומים לביטוחי חיים, ביטוח משכנתא ועוד. כך נוצר מצב שבו תשלומי המס ששילם השכיר בשנת המס עשויים להיות גבוהים מאלו שצריך היה לשלם – זכאות להחזר כספים הלכה למעשה. יש לציין כי רשויות המס אינן בודקות באופן פרטני האם מגיע לשכיר החזר מס ורק לאחר פניה של השכיר או מי מטעמו מתבצעת הבדיקה וחישוב גובה ההחזרים. במקרה של זכאות להחזר ניתן לדרוש החזרי מס על הכנסות והוצאות בשש השנים שקדמו לבקשת ההחזר.

זכאות להחזר מס תלויה בגורמים רבים ובראשם תשלומי מס כחוק בתקופה עליה מתבקש ההחזר. בין הגורמים האלו ניתן למנות  תנאי העסקה, נתונים אישיים, נתונים משפחתיים, מקום מגורים, קבלת קצבאות, הפקדות לביטוחים פנסיונים – ביטוח חיים , ביטוח משכנתא, קרן השתלמות וקופות גמל.

חשוב לציין כי אף שהחזר מס ותיאום מס קשורים זה לזה, מדובר בשתי תרחישים שונים, כלל אצבע אומר כי תיאום מס יבוצע בד"כ מראש בעוד החזר מס מבוצע בדיעבד. משרדינו מבצע בדיקת נכונות לתיאום המס - במקרה ויש צורך בבדיקה שכזו - כחלק מתהליך בדיקת הזכאות להחזר המס. במידה ומתגלה כי בתחשיב הסופי קיים חוב לרשויות המס ניידע את הלקוח.

תהליך החזר המס

משרדינו עוסק בתחום החזרי המס משנת 2000 ומשכלל את התהליך באופן רציף תוך שמירה על יחס אישי וחווית שירות מהמתקדמות והמהירות בארץ. הניסיון הרב מאפשר למשרדינו להשיג עבור לקוחותינו גובה החזר מקסימלי.

מרגע ההתקשרות עם הלקוח וחתימה על ייפויי כוח מקוון לייצוג הלקוח מול רשויות המס – מס הכנסה, ביטוח לאומי ומיסוי מקרקעין. מטפל המשרד בכל הדרוש לקבלת ההחזר. הפקת והשגת כל המסמכים הדרושים, חישוב גובה ההחזר, הגשת הבקשה וערעור במקרה של טעות בשומת המס, יש לציין כי הפקדת הכספים בחשבון הבנק של הלקוח נעשית ישירות על ידי רשויות המס ובשום שלב אין הכספים עוברים דרך משרדינו. כל התהליך מתבצע באופן דיגיטלי ותוך עדכון רציף של הלקוח על מצב הבקשה, אין צורך בשליחת וקבלת פקסים והלקוח אינו מוטרח להגיע למשרד לצורך חתימה על המסמכים.

על מנת להבטיח כי תקבלו את כל הסכומים המגיעים לכם, אנו ממליצים לכם לבצע סקר שוק ולבחור במייצג מוסמך בעל ניסיון וידע מקיפים. לידיעת לקוחותינו, משרדינו גובה תשלום אך ורק במקרים בהם הלקוח זכאי להחזר בפועל.

נתונים המזכים בהחזר מס

תנאי העסקה
החלפת מקומות עבודה
עבודה ביותר מעבודה אחת במקביל
הפסקת עבודה במהלך השנה
פיטורים

 

נתונים אישיים
תואר אקדמי
עולה חדש
תושב חוזר
שירות סדיר
שירות לאומי
שירות אזרחי

נתונים משפחתיים 
תשלומי מזונות
ילדים מאובחנים בהפרעות קשב וריכוז
שינויי מצב משפחתי – נישואין, גירושין, מוות בן/ בת הזוג

מגורים
מגורים באזור ספר
מגורים בישוב מזכה
רכישת דירה
מכירת דירה

 

קצבאות
דמי אבטלה
דמי לידה
תגמולי מילואים

הפקדות לביטוחים ותנאים סוציאליים
ביטוחי חיים
ביטוחי משכנתא
קופת גמל
קרן השתלמות
תרומות למוסד ציבורי מוכר

 

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו לקבלת עדכונים על העולם הפיננסי

חישוב מס הכנסה
תהליך החזר המס
נתונים המזכים בהחזר מס
bottom of page