כן  

 לא 

לא

לא

עצמאי
תשלום מס הכנסה
החלפת עבודות
קצבה  מביטוח לאומי
משיכת כספים מפנסיה
הפקדה עצמאית לביטוח חיים
תשלום מזונות
נטול יכולת במשפחה
שחרור מצה"ל
עולה חדש
מגורים בישוב ספר
אקדמאי
תשלום מס על רווחים בבורסה
תשלום מס שבח ממכירת נדל"ן