top of page

ועדת הכספים אישרה את מתווה הפיצויים עבור נזקים שנגרמו במבצע 'שומר החומות

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את מתווה הפיצויים לעסקים עבור נזקים עקיפים שנגרמו להם כתוצאה ממבצע 'שומר החומות', בתאריכים 10.5.2021 ועד 21.5.2021.

רשות המיסים פועלת כעת לצורך לפתיחת האפשרות להגשת תביעות מקוונות לפיצויים וצפויה לפרסם את ההנחיות והטפסים המקוונים להגשת התביעה, לאחר פרסום התקנות ברשומות.


מתווה הפיצויים כולל שלושה מסלולים חלופיים לפי בחירת העוסק:


1. מסלול מחזורים – מסלול זה מיועד לעסקים באזור עד 40 ק"מ מהרצועה עבור אובדן הרווחים בהתבסס על הירידה במחזור העסקאות שלהם בתקופת המבצע בהשוואה לתקופת הבסיס, קרי התקופה המקבילה בשנת 2019.

מסלול זה גם נותן מענה לעוסקים פטורים, עוסקים המדווחים דו-חודשי, עסקים שנפתחו לאחר תקופת הבסיס, מוסדות ציבור ואיחודי עוסקים.

תקרת הפיצוי במסלול זה- הוגבלה ב-1.5 מיליון ₪ לעוסק.


2. מסלול שכר עבודה – מסלול זה מיועד לעסקים בשל אובדן שכר עבודה ששולם לעובדים המתגוררים באזור עד 80 ק"מ מהרצועה.

סכום הפיצוי נקבע ל- 430 ₪ ליום עבודה לכל עובד שנעדר מעבודתו בשל השגחה על ילדו או עובד המועסק במוסד חינוך שנסגר לפי הנחיות פיקוד העורף.

כמו-כן נקבעו הקלות לעובדים הגרים עד 7 ק"מ מהרצועה ועובדים עם מוגבלות והורים לילדים עם מוגבלות.


3. מסלול חקלאים – בשל המאפיינים הייחודיים של ענף החקלאות ניתן מענה ייעודי המסתמך על מספר העובדים בשטח החקלאי והקרבה של השטח לרצועה.


עסקים באזור עד 40 ק"מ מהרצועה יכולים לבחור באחד משלושת המסלולים לעיל,

ולעסקים באזור מעבר ל-40 ק"מ ועד 80 ק"מ מרצועה מוצע מסלול שכר עבודה.

התנאי לתשלום הפיצויים לעסקים בכל המסלולים הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו בימי הלחימה.


עוד נקבעו הקלות לתשלום פיצויים במסלול האדום, המיועד לעסקים ביישובים עד 7 ק"מ מהרצועה כך שלצורך תשלום הפיצויים בענף תעשייה, אולמות אירועים ומוסדות תרבות לא תידרש הפסקת פעילות של 24 שעות ובענף מסחר ושירותים לא תידרש הפסקת פעילות של שבוע.


עוד אישרה הוועדה לקבוע פחת מואץ לניזוקים על ציוד שרכשו במקום ציוד שניזוק באירועי האלימות שנבעו מהסכסוך הערבי-יהודי בתאריכים 10.5.2021 עד 21.5.2021, וקיבלו פיצויים על הנזק הישיר שנגרם להם ובלבד שהנזק גרם להפסקת פעילות בעסק של 7 ימים ומעלה. קביעת פחת מואץ, שתקטין את ההכנסה החייבת של אותם עסקים, נועדה להקל על תזרים המזומנים של העסקים שנפגעו ולעודד את הצמיחה, ההתחדשות וההתפתחות שלהם וחזרתם לשגרת פעילות.110 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page