top of page

מודל "חשבוניות ישראל"


מתוקף חוק התייעלות הכלכלית התשפ"ג 2023 (תיקוני חקיקה להשגת ידעי התקציב לשנים 2023-2024) החל מה- 05 למאי 2024 ייכנס לתוקף "מודל חשבוניות ישראל".

בהתאם לחקיקה זו נקבע שרשות המיסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס באמצעות מערכת מקוונת.

חשבוניות מס שסכומן עולה על התקרה הקבועה בחוק (25,000 ₪ נכון לשנת המס 2024) והמופקות לעוסק מורשה, בגין עסקאות חייבות במע"מ בשיעור מלא, יישאו "מספר הקצאה" שיתקבל מרשות המיסים.

(בשנת 2024 התקרה הקבועה בחוק הינה 25,000 ₪ לפני מע"מ, סכום זה ירד בסך 5,000 ₪ בכל שנה עד שיתייצב על סך של 5,000 ₪ בשנת 2008).

מספר הקצאה תקין יהווה תנאי הכרחי לניכוי מס התשומות.

מה צריך עוד לדעת?

1.      מה זה מספר הקצאה?

מספר ייחודי לחשבונית ספציפית במבנה של 9 ספרות שמתקבל מרשות המיסים.

מספר ההקצאה יופיע על גבי החשבונית בנוסף למספר אסמכתא של החשבונית.

 

2.      איך אדע שמדובר במספר הקצאה?

ניתן לבדוק האם מספר שהודפס על גבי חשבונית הוא אכן מספר הקצאה וכן את ההתאמה של מספר ההקצאה לפרטי החשבונית הספציפית ביישום האינטרנטי "אימות פרטי חשבונית" בקישור הבא: https://www.gov.il/he/service/verify-vendor-invoice-information

 

3.      איך מקבלים מספר הקצאה עבור חשבונית שהוצאת ללקוח?

ראשית כל יש להירשם לשירותים הדיגיטאליים של רשות המיסים בקישור הבא:

לאחר מכן ניתן לקבל מספר הקצאה באמצעות:

a.      תוכנה ממוחשבת להפקת חשבוניות המחוברת לשירותי רשות המיסים,

b.     או באופן ידני באמצעות יישום ייעודי באתר האינטרנט של הרשות בקישור הבא:

 

4.      איך נרשמים?

יש למלא אחר שלבי הרישום הבאים בהתאם לסוג העסק בדיוק כפי שמוסבר בקישור הבא:

 

5.      מה עושים אם לא מתקבל מספר הקצאה?

בשנת המס 2024 כל בקשה למספר הקצאה תתקבל.

במידה ולא מתקבל מספר הקצאה בשל תקלה טכנית, יש לפנות למוקד התמיכה של רשות המיסים בטלפון 4954*

 

לפניכם סרטון הדרכה מפורט:


222 צפיות

Commentaires


bottom of page