top of page

מיסוי מתנות לחג לעובדים שכירים


ככלל, אין חובה כללית בחוק המחייב את המעסיק לתת לעובדים שי לחג, למעט מיקרים בהם המעסיק מחויב מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה בענף להם שייכים.


במקרה בו המעסיק מקיים נוהג קבוע לתת שי לעובדים לקראת החג, נוהג זה הופך להיות כנוהג המחייב את מתן השי לחגים באופן קבוע, והמעסיק חייב לנהוג ולפעול על פיו.


מיסוי מתנות לעובדים:

מתנה נחשבת עפ"י פקודת מס הכנסה כחלק מהכנסת העובד לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי (בעבר היה פטור ממס עד לתקרה מסוימת), ולכן על העובד חלה החובה לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי בהתאם למדרגת המס השולי שבה הוא נמצא, על שווי המתנה שקיבל.


מהו גובהה המתנה לצורך חישוב המס:

מעסיקים רבים מבצעים רכישה של מתנות או תלושי קניה בצורה מרוכזת, דבר אשר חוסך להם בעלויות בעקבות קבלת הנחה על הכמות.

נציבות מס הכנסה פרסמה הנחיה בעניין אשר לפיה במקרה שבו המעסיק ביצע רכישה מרוכזת וקיבל הנחה, מתייחסים לכך כהנחה מסחרית ואין צורך לחייב את העובד במס על בגין שווי ההנחה.

כך שבפועל יוצא, שעלות המתנה לצורך שווי מס בתלוש השכר תהא העלות "האמיתית" שהמעסיק שילם בגין המתנה או תלושי הקניה וללא קשר לערכם הנקוב של המתנה או של תלושי הקניה.

יש לציין כי במקרה שבו המעסיק נתן לעובד שי לחג אותו הוא רכש באמצעות חשבונית מס ושילם בגינה את המע"מ, כגון: סלסלת ממתקים, בקבוקי יין וכו', יש לזקוף לעובד שווי למס בגין עלות הרכישה כולל סכום המע"מ ששולם בחשבונית.


מתנה ללקוח או לספק:

מקרה זה הוא שונה ממתן שי לחג לעובד, תקנות מס הכנסה קבעו כי מתנה ללקוח או לספק אשר מנהל עם המעסיק קשרי מסחר, סכום ההוצאה המוכרת בגין מתן המתנה מוגבל לעלות של 210 ₪ בגין כל ספק או לקוח לשנה.

הלקוח או הספק אשר קיבל את המתנה אינו חייב במס בגינה, אך יש לציין את שם מקבל המתנה ומהו מהות הקשרים לעסק.


*המידע המובא באתר ופרסום זה הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף או ייעוץ משפטי כלשהו ואינו בא לחייב את חברת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ או מי מטעמה.

147 צפיות

Comments


bottom of page