top of page

מס הכנסה לבני נוער עובדים-כולל עבודה בחודשי הקיץמי זכאי לנקודות זיכוי?

על פי פקודת מס הכנסה, נערים עובדים, שמלאו להם בשנת המס 16 או 17 שנים, זכאים לנקודת זיכוי אחת בשווי של 219 ₪ לחודש (נכון לשנת 2020), בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לתושבי ישראל, לפיכך:

  • נער עובד שמלאו לו 16 שנה וטרם מלאו לו 18 שנה, זכאי ל- 3.25 נקודות זיכוי.

  • נערה עובדת שמלאו לה 16 שנה וטרם מלאו לה 18 שנה, זכאית ל- 3.75  נקודות זיכוי.

מהי נקודת זיכוי?

נקודת זיכוי פירושה הפחתה מסכום המס שחייבים בו. לכן, לא ישולם מס הכנסה אם הכנסותיכם מעבודה לא יעלו על:

  • נער המשתכר כ- 6,890 ₪ לחודש (כ- 82,710 ₪ לשנה).

  • נערה המשתכרת כ- 7,670 ₪ לחודש (כ-92,095 ₪ לשנה).

איך מקבלים את נקודות הזיכוי? 

במסגרת קבלתכם לעבודה, יהיה עליכם למלא טופס 101 (כרטיס עובד) ולסמן במקום המיועד לכך כי מלאו לכם 16 שנה, אך טרם מלאו לכם 18 שנה בשנת המס. המעסיקים יעניקו לכם את נקודות הזיכוי המגיעות לכם ויחשבו את המס הנכון.

מי שלא עבדו בחלק מהשנה ולא היו להם הכנסות נוספות מלבד משכורתם אצל אותו מעסיק, יהיו זכאים לניכוי מס מופחת ממשכורתם. עליכם לציין זאת במקום המיועד לכך בטופס 101.


*המידע המובא באתר ופרסום זה הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף או ייעוץ משפטי כלשהו ואינו בא לחייב את חברת א.פרץ ניהול וחשבונאות בע"מ או מי מטעמה.

48 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page