top of page

מענקים לעצמאים הבהרה חדשה בדבר אופן הדיווח בהתאם להוראות שהתקבלו מרשות המיסים ביום ה- 03.08.2020


סעיפי הוראות החוק לסיוע כלכלי בפרק ה' - קבעו כי מענקי הסיוע לעצמאים ומענקי הסיוע לשכירים בעלי שליטה – אינם נחשבים כחלק ממחזור העסקאות לחוק מס ערך מוסף.


סעיפי הוראות החוק לסיוע כלכלי בפרק ו' – קבעו כי מענקי הסיוע לעסקים עבור השתתפות בהוצאות הקבועות – אינם נחשבים כחלק ממחזרו העסקאות לחוק מס ערך מוסף.


יש להבדיל בין סוגי המענקים השונים שהתקבלו, כאשר:

א. מענק הסיוע לעצמאים ומענק הסיוע לשכירים בעלי שליטה- מוגדר כהכנסה חייבת לצורך מס הכנסה אך אינו חייב בביטוח לאומי.

ב. מענק הסיוע לעצמאים בגין השתתפות בהוצאות קבועות- מוגדר כהכנסה חייבת לצורך מס הכנסה וגם הכנסה חיבת לצורך ביטוח לאומי.


לסיכום, נוהל לרישום "חשבונית מס" ו- "קבלה":

1. "חשבונית מס" - קבלת המענקים אינם מחייבים הוצאה של "חשבונית מס" עפ"י הוראות ניהול ספרים.

2. "קבלה" – צריך להוציא קבלה עבור כל סכום מענק שהתקבל (אין צורך לשלוח את הקבלה לרשות המיסים) כאשר בשם הלקוח יש לרשום: "רשות המיסים".


עצמאים ובעלי שליטה יקרים, הנכם נדרשים לבדוק את סכומי המענק שקיבלתם בחשבון הבנק, ולהוציא בגינם קבלה.

346 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page