top of page

מענק "עידוד תעסוקה "


נפתחה המערכת לצורך בקשת "מענק עידוד תעסוקה",


בקשה זו נועדה אך ורק למי שמעסיק עובדים והחזיר את העובד מחופשת חל"ת,


רשות המיסים דורשת מהמעסיק להגיש את הבקשה דרך האתר של שרות התעסוקה בכתובת: https://govextra.gov.il/ies/employers-grant/employers_main/2choose/


סדר הפעולות לצורך הגשת הבקשה למענק:2. בדיקת מצבת העובדים בחודשים מרץ ואילך, וצפי של העובדים עד לחודש אוקטובר 2020- עבור עובדים שיצאו לחל"ת, עובדים שחזרו לעבודה, ועובדים שצפויים להצטרף לעסק כחדשים,


3. בדיקת הנתונים במחשבון שנמצא באתר לפי 2 המסלולים הקיימים ובחירה של אחד מהם:

מסלולי פיצוי:

א. מסלול א'- בקשה לקבלת מענק עבור עובדים שחוזרים לעבודה בחודשים מרץ-מאי,

ב. מסלול ב'- בקשה למענק עבור עובדים שחוזרים לעבודה בחודשים יולי-אוקטובר,


4. הזנת נתוני הבקשה באתר שירות התעסוקה.


5. בסיום הגשת הבקשה- יקבל העובד הודעת SMS שדרכה העובד יצטרך לבצע זיהוי באתר של רשות המיסים, ולאשר את המידע שהזין המעסיק לגביו.


להלן שלבי הבקשה:

שלב ראשון:

שלב שני:

שלב שלישי:

שלב רביעי:

שלב חמישי:


69 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page