top of page

מערכת החזרי מס לשכירים

פרטי אשראי
העלאת מסמכים
יפויי כח לייצוג
פרטי זיכוי מס
פרטים אישיים

בשלב זה הנכם מתבקשים למלא פרטים אישיים בסיסים לצורך זיהוי בפני שלטונות המס ואופטימיזציה של חישוב ההחזר ותהליך ביצוע התביעה להחזר.

בכל תיבה מופיע הסבר בסיסי הנוגע לאופן מילוי התיבה לעזרה נוספת תוכלו להקיש על כפתור העזרה המסומן באות i ליד כל שורה. כל השדות המופיעים בטופס הם שדות חובה ויש למלא אותם

סטטוס משפחתי

בן/ בת הזוג

מבקש/ת ההחזר

שם פרטי

שם משפחה

תעודת זהות

תאריך לידה

מגדר

תאריך נישואין

תאריך גירושין

פרטי ילדים במשפחה

מספר ילדים

תאריך לידה

ילד 1   שם מלא

תאריך לידה

ילד 2   שם מלא

תאריך לידה

ילד 3   שם מלא

תאריך לידה

ילד 4   שם מלא

תאריך לידה

ילד 5   שם מלא

תאריך לידה

ילד 6   שם מלא

תאריך לידה

ילד 7   שם מלא

אנא תקנו את הנתונים בשדות הבאים:

bottom of page