top of page

מערכת החזרי מס לשכירים

פרטי אשראי
העלאת מסמכים
יפויי כח לייצוג
פרטי זיכוי מס
פרטים אישיים

בשלב זה הנכם מתבקשים לאמת ולוודא כי כל הפרטים שמולאו במחשבון ההחזר נכונים, אם הגעתם למערכת ללא מעבר במחשבון ההחזר כל שעליכם לעשות הוא למלא תא הפרטים בהתאם לנתונים שלכם.

כל השאלות מתייחסות לשנים 2018 עד 2023 אלא אם צוין אחרת.

סטטוס משפחתי

בן/ בת הזוג

מבקש/ת ההחזר

האם שילמת מס הכנסה?

האם את/ה שכיר/ה?

האם שילמת דמי מזונות?

האם עבדת במקביל במספר עבודות/ החלפת עבודות?

האם קיבלת מביטוח לאומי דמי אבטלה/ פגיעה בעבודה/ דמי לידה?

האם קיבלת פיצויי פרישה ו/או קצבה ו/או פנסיה?

האם קיים נטול יכולת בן משפחה ו/או ילד לקויי למידה? (ADD, ADHD)?

האם הפקדת כספים באופן עצמאי לפנסיה/ ביטוח חיים/ ביטוח משכנתא/ קופ"ג / א.כ.ע. לך או לילדך?

האם שילמת מס שבח בגין מכירת מקרקעין?

האם שילמת מס הכנסה בגין רווחים בבורסה?

האם השתחררת מהצבא לאחר שנת 2016?

האם התגוררת בישוב ספר?

האם הינך בעל/ת תואר ראשון ו/או שני משנת המס 2018?

על פי הנתונים שהוזנו הסיכוי לקבלת החזר עומד על:

0%
מעבר לשלב הבא
bottom of page