top of page

מערכת החזרי מס לשכירים

פרטי אשראי
העלאת מסמכים
יפויי כח לייצוג
פרטי זיכוי מס
פרטים אישיים

בשלב זה יוצגו לפניכם טפסי יצוג המאשרים לנו לייצג אתכם בתביעת ההחזר ממס הכנסה וביטוח לאומי, המערכת תוביל אתכם בתהליך מילוי והחתימה על הטופס

אנא תקנו את הנתונים בשדות הבאים:

bottom of page