מערכת החזרי מס לשכירים

פרטי אשראי
העלאת מסמכים
יפויי כח לייצוג
פרטי זיכוי מס
פרטים אישיים

בשלב זה תתבקשו להעלות מסמכים למערכת בהתאם לפרטים שמילאתם בשלבים הקודמים, באפשרותכם להשלים שלב זה מאוחר יותר, אך חוסר במסמכים יכול להשפיע על התקדמות התביעה להחזר.

בן/ בת הזוג

העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ

מבקש/ת ההחזר

העלאת קובץ

צילום תעודת זהות

העלאת קובץ

צילום ספח תעודת זהות

העלאת קובץ

צילום צ'ק

העלאת קובץ

צילום תעודת תואר אקדמי

העלאת קובץ

טופס 867- רווחים בבורסה

אנא תקנו את הנתונים בשדות הבאים: