מערכת החזרי מס לשכירים

בשלב זה תתבקשו להעלות מסמכים למערכת בהתאם לפרטים שמילאתם בשלבים הקודמים, באפשרותכם להשלים שלב זה מאוחר יותר, אך חוסר במסמכים יכול להשפיע על התקדמות התביעה להחזר.

מבקש/ת ההחזר

העלאת קובץ

צילום תעודת זהות

העלאת קובץ

צילום ספח תעודת זהות

העלאת קובץ

צילום צ'ק

צילום תעודת תואר אקדמי

טופס 867- רווחים בבורסה

שותפים עסקיים
התחברו אלינו
דרכי התקשרות

א. פרץ ניהול וחשבונאות